spell and grammar check

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO KỲ GIỚI THIỆU DỰ ÁN NĂM 2019 

1.Chính sách ưu đãi:

1.1 Chiết khấu 25.000.000đ vớ các khách hàng có giá trị giao dịch dưới 2 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT)/sản phẩm

1.2 Chiết khấu 35.000.000đ với các khách hàng có giá trị giao dịch từ 2 tỷ đến 3 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT)/sản phẩm

1.3 Chiết khấu 60.000.000đ với các khách hàng có giá trị giao dịch từ 3 tỷ đồng trở lên (đã bao gồm thuế VAT)/sản phẩm

2. Thời gian và điều kiện áp dụng: Áp dụng với khách hàng ký kết hợp đồng/thỏa thuận theo chính sách của Chủ Đầu Tư và thanh toán đủ 45% giá trị giao dịch (đac bao gồm thuế VAT);chính sách có hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày 20/04/2019

CHÍNH SÁCH VỚI KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH NHIỀU SẢN PHẨM

Chính sách ưu đãi: – Khách hàng ký giao dịch từ 03 đến đủ 05 sản phẩm:chiết khấu 1% trên giá trị giao dịch của từng sản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT

– Khách hàng ký giao dịch từ 06 đến đủ 10 sản phẩm : chiết khấu 2% trên giá trị của từng sản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT

– Khách hàng ký giao dịch từ 11 sản phẩm trở lên: chiết khấu 3% trên giá trị giao dịch của từng sản phẩm chưa gồm thuế GTGT

– Điều kiện áp dụng : – Áp dụng đối với khách hàng ký giao dịch thành công nhiều sản phẩm trong vòng 7 ngày liên tiếp kể từ ngày hoàn thiện đầy đủ nghĩa vụ đặt chỗ và giao dịch đầu tiên (áp dụng việc ký thỏa thuận giao dịch một lần hoặc cộng dồn nhiều lần theo thời hạn quy định tại nội dung này).

Ghi chú : khách hàng có thể bao gồm Tứ thân phụ mẫu;con đẻ,anh chị em ruột.(khách hàng có nghĩa vụ chứng minh theo yêu cầu của chủ đầu tư;không áp dụng với con nuôi và bố mẹ nuôi)

• Về thanh toán : Sau khi khách hàng đã ký kết hợp đồng/thỏa thuận theo chính sách của Chủ Đầu Tư và thanh toán đủ 45% giá trị tạm tính của sản phẩm được hưởng chính sách (đã bao gồm VAT) Thời gian áp dụng: đến hết ngày 20/04/2019

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ THANH TOÁN SỚM

– Khách hàng thanh toán trước 70% (thanh toán một lần) giá trị sản phẩm đã bao gồm thuế VAT(tạm tính): Ưu đãi chiết khấu 1%/giá trị sản phẩm.

– Khách hàng thanh toán trước 95% (thanh toán một lần) giá trị sản phẩm đã bao gồm thuế VAT( tạm tính) : Ưu đãi chiết khấu 2% /giá trị sản phẩm.

• Ghi chú : áp dụng với các khách hàng thanh toán đủ giá trị được hưởng chiết khấu trước ngày 01/05/2019

. Chi tiết về thủ tục,điều kiện và thời gian triển khai thực hiện theo thỏa thuận thống nhất giữa hai bên trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật. Đơn giá chiết khấu không bao gồm thuế VAT và các loại thuế,phí và lệ phí khác ( nếu có)

Lưu ý: Các chính sách tại mục A,mục B và mục C trên đây là độc lập và tách biệt. Khách hàng được áp dụng tất cả các chính sách trên nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo từng chính sách tương ứng